slide show

Suppport

0944 557 557

Liên hệ phòng Phiên dịch

Mail: sales@vietlanguages.com

YM:

Liên hệ phòng Dịch thuật

Mail: khachhang@dichthuathanoi.com

YM:

  Trang chủ->Tìm hiểu dịch Việt – Anh – Anh Việt

Tìm hiểu dịch Việt – Anh – Anh Việt

       Phiên dịch và biên dịch Việt –Anh đều là quá trình từ nắm bắt ý tưởng đó bằng tiếng Anh và diễn đạt ý tưởng đó bằng một ngôn ngữ khác. 

       Lấy dịch viết làm ví dụ, khi dịch một bài báo, tạp chí trước hết người dịch phải hiểu được văn bản gốc (tiếng Việt), sau đó mới dịch sang ngôn ngữ đích (tiếng Anh). Như vậy, rõ ràng khả năng hiểu ngôn ngữ nguồn là tiền đề, là cơ sở để diễn đạt lại bằng ngôn ngữ đích.
       Trong quá trình dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, hiểu và diễn đạt (diễn) hai ngôn ngữ đồng thời là hai quá trình tương hỗ. Hiểu chính xác văn bản gốc bằng tiếng Việt để sử dụng cấu trúc phù hợp trong ngôn ngữ đích (tiếng Anh) là một việc không dễ dàng chút nào.
      Phương pháp dịch Việt-Anh
     Dịch đúng nghĩa là dịch ý và dịch thuật là quá trình chuyển ý (Translation means translating meaning). Do đó khi dịch từ tiếng Việt (tiếng mẹ đẻ) sang tiếng Anh (tiếng nước ngoài), người dịch cần sử dụng những phương pháp dịch như: Phương pháp dịch trực tiếp là việc bảo toàn hình thức ngôn ngữ của nguyên bản (từ ngữ, cấu trúc câu, biện pháp tu từ...), đồng thời bản dịch diễn đạt chính xác ý tưởng của nguyên bản, lối hành văn sáng sủa rõ ràng, phù hợp với văn phạm của ngôn ngữ đích. Dịch đối chiếu vi phạm tôn chỉ của phiên dịch là dịch ý. Tuy nhiên, do sự khác biệt về đặc trưng giữa ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích, nên đôi khi phương pháp dịch trực tiếp không thể áp dụng được. Trong trường hợp đó, người dịch phải tìm cách thoát khỏi cấu trúc câu trong nguyên bản, dùng cấu trúc câu khác trong ngôn ngữ đích để diễn đạt lại ý tưởng đó. Vì vậy, người dịch phải hiểu thấu đáo nguyên bản, trên cơ sở đó sử dụng kỹ năng diễn đạt ngôn ngữ đích của mình để diễn đạt lại ý tưởng của nguyên bản. Phương pháp này gọi là dịch ý. Trong dịch ý, người dịch phải hiểu bao quát ý nghĩa của cả câu, thậm chí của cả đoạn để diễn đạt lại cho chính xác, không được thêm bớt hay thay đổi ý tưởng của nguyên bản, nếu không sẽ rơi vào lối dịch bừa.
      Nói và viết tiếng nước ngoài thành thạo là làm sao cho người nước ngoài hiểu được ta nói gì, ta viết gì. Mỗi dân tộc có cách biểu đạt riêng do đó người dịch nên học hỏi cách dùng từ, cú pháp, ngữ pháp, văn phong của tiếng Anh.
      Dịch Anh – Việt là hoạt động chuyển đổi cách diễn đạt giữa hai ngôn ngữ Anh, Việt. Vì vậy cả tiếng Anh và tiếng Việt đều quan trọng như nhau. Nếu tiếng Anh kém sẽ ảnh hưởng đến khả năng hiểu nguyên bản (trong dịch Anh sang Việt) và khả năng diễn đạt (trong dịch Việt sang Anh). Nếu kỹ năng diễn đạt tiếng Việt không tốt sẽ làm giảm chất lượng bản dịch.
     Trong việc dịch với tiếng Anh là ngôn ngữ nguồn hay ngôn ngữ đích, bạn cần có trình độ tiếng Anh cao và kiến thức sâu rộng. Để hiểu thấu đáo một văn bản tiếng Anh, ta cũng cần dùng từ điển, thông qua phán đoán dựa trên logic của mạch văn (context), nhờ vậy mà hạn chế được việc hiểu sai.
      Dịch Anh-Việt cũng tuân thủ những phương pháp dịch như dịch Việt-Anh như dịch ý, dịch trực tiếp, dịch đối chiếu hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt.
     Công việc dịch thuật đòi hỏi ở người dịch nhiều kỹ năng. Trước hết, đó là trình độ ngôn ngữ (cả ngôn ngữ nguồn – tiếng Anh và ngôn ngữ đích – tiếng Việt) phải cao. Ngoài ra, người dịch còn phải có vốn sống phong phú, kiên thức sâu rộng. Và một điều nữa, cũng như mọi ngành nghề khác, người dịch phải có thái độ cầu thị, không ngừng học hỏi để trau dồi, nâng cao trình độ của mình; làm việc nghiêm túc cẩn trọng, chỉ một thoáng bất cẩn là có thể xảy ra sai sót.